Νομική Κάλυψη

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Σε κάθε περίπτωση ύπαρξης ανεξόφλητων κοινοχρήστων η ένωση των συνιδιοκτητών δύναται να καταφύγει στα αρμόδια πολιτικά δικαστήρια για την είσπραξή τους ενάγοντας ΠΑΝΤΑ τον ιδιοκτήτη του ακινήτου ασχέτως αν αυτό είναι μισθωμένο ή όχι.

 

Αρμόδιο δικαστήριο είναι το Ειρηνοδικείο για οφειλή ως 20.000,00 €.

 

Αν υπάρχει κανονισμός η ένωση των συνιδιοκτητών εκπροσωπείται από τον εκάστοτε εκλεγμένο Διαχειριστή ή Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής πάντα σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος κανονισμού λειτουργίας.

 

Αν δεν υπάρχει κανονισμός τις οφειλόμενες δαπάνες μπορούν να διεκδικήσουν όσοι συνιδιοκτήτες τις κατέβαλλαν για λογαριασμό του συνιδιοκτήτη – οφειλέτη.

 

Η ΕΞΠΟ το έτος 1996, προβλέποντας την ανάγκη για νομική εκπροσώπηση των διαχειριστών, ξεκίνησε πρώτη να παρέχει την υπηρεσία της νομικής κάλυψης στους πελάτες της, ως παροχή νομικών συμβουλών και εν γένει νομικών υπηρεσιών από εξειδικευμένους συνεργάτες της.

 

Μέσα στα 20 και πλέον  έτη παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών, αντιμετωπίζονται άνω των 400 νομικών υποθέσεων ετησίως οι οποίες, είτε αποτελούν νομικές συμβουλές προληπτικού χαρακτήρα χρήσιμες για τα όργανα διοίκησης της πολυκατοικίας, είτε πρόκειται για σύνταξη αιτήσεων, καταγγελιών, εξώδικων, γνωμοδοτήσεων κ.α.

 

Μέσω της νομικής κάλυψης έχουν αντιμετωπιστεί περισσότερες από 1500 αντιδικίες εκ των οποίων, οι μισές επιλύθηκαν εξωδίκως και οι λοιπές επιλύθηκαν μετά την άσκηση αγωγής, είτε πριν τη συζήτηση αυτής, είτε με δικαστικό συμβιβασμό, είτε κατόπιν έκδοσης δικαστικής απόφασης σε πρώτο ή και σε δεύτερο βαθμό.

 

Η υπηρεσία της νομικής κάλυψης επιτελεί σοβαρό κοινωνικό έργο αφού προσπαθεί και σε μεγάλο βαθμό επιτυγχάνει την επίλυση των διαφορών ειρηνικά, με διάλογο και με διαφανή τρόπο. Έχει ρόλο διαμεσολαβητή, αφού τα αντίδικα μέρη είναι συνιδιοκτήτες και σκοπός είναι να επιτευχθεί η λογικά, ηθικά και νόμιμα δίκαιη λύση.

 

Οι υποθέσεις των πελατών της ΕΞΠΟ διαμόρφωσαν τα τελευταία 25 έτη νομολογία στα ελληνικά πολιτικά δικαστήρια και το σύνολο των υποθέσεων (100% !!) επιλύθηκαν επιτυχώς.

 

Η νομική κάλυψη αποτελεί εγγύηση εύρυθμης και νόμιμης λειτουργίας της οικοδομής και παρέχει τη δυνατότητα για εύκολη και γρήγορη επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν από το δίκαιο της πολυκατοικίας, το οποίο στο μέγιστο μέρος του είναι νομολογιακά διαμορφωμένο, δεδομένου ότι ο μοναδικός νόμος που διέπει το δίκαιο της πολυκατοικίας είναι ο ν. 3741/1929 και ως εκ τούτου απαιτεί ειδική ενασχόληση.

 

Συνεργάτες δικηγόροι

Δικηγορικό γραφείο Διονυσίου Δήμου και συνεργατών

( δικηγόρος παρ’ αρείω πάγω )

Φόρμα Προσφοράς

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία της πολυκατοικίας για προσφορά

Υπηρεσία που σας ενδιαφέρει

Πληροφορίες

Μετάβαση στο περιεχόμενο